SYLLABUS

KG

 • ENGLISH
 • HINDI
 • MATHEMATICS
 • STORY
 • RYHMES

1-5

 • ENGLISH
 • HINDI
 • MATHEMATICS
 • SCIENCE
 • SOCIAL SCIENCE
 • COMPUTER

6-8

 • ENGLISH
 • HINDI
 • SANSKRIT
 • MATHEMATICS
 • SCIENCE
 • COMPUTER
 • SOCIAL SCIENCE

9-10

 • ENGLISH
 • MATHEMATICS
 • SCENCE
 • SOCIAL SCIENCE
 • COMPUTER SCIENCE
 • HINDI/SANSKRIT

11-12 Science Stream (MATHS)

 • ENGLISH
 • MATHEMATICS
 • PHYSICS
 • CHEMISTRY
 • COMPUTER SCIENCE / PHYSICAL EDUCATION

11-12 Science Stream (BIOLOGY)

 • ENGLISH
 • PHYSICS
 • BIOLOGY
 • CHEMISTRY
 • COMPUTER SCIENCE/PHYSICAL EDUCATION

11-12 Commerce Stream

 • ENGLISH
 • ACCOUNTANCY
 • BUSINESS STUDIES
 • ECONOMICS
 • MATHEMATICS/ COMPUTER SCIENCE/ PHYSICAL EDUCATION